BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 09/10/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,515

09/10/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 09/10/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 09/10/2018 <BR>- CƠ QUAN HẢI QUAN VIỆT NAM CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG GIAN LẬN THUẾ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI <BR>- LẠM PHÁT VENEZUELA CÓ THỂ LÊN 10 TRIỆU PHẦN TRĂM TRONG NĂM 2019 <BR>- IMF CẮT GIẢM DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG TOÀN CẦU LẦN ĐẦU TIÊN SAU 2 NĂM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?