BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 01/10/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,102

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 01/10/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 01/10/2018
- FACEBOOK CÓ THỂ PHẢI NỘP PHẠT 1,63 TỶ USD SAU VỤ RÒ RỈ DỮ LIỆU 50 TRIỆU TÀI KHOẢN
- ĐẨY MẠNH TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP SAU KHI VỀ UỶ BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC
- LIỆU ITALY CÓ TRỞ THÀNH HY LẠP THỨ 2 TẠI CHÂU ÂU

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?