BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 02/10/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,428

02/10/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 02/10/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 02/10/2018 <BR>- GIÁ DẦU TIẾP TỤC TĂNG MẠNH, VƯỢT 85 USD/THÙNG <BR>- NHNN: TÍN DỤNG ĐEN KHÔNG THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NHNN <BR>- IMF CẢNH BÁO CĂNG THẲNG THƯƠNG MẠI PHỦ BÓNG LÊN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TOÀN CẦU

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?