BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 04/10/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,402

04/10/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 04/10/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 04/10/2018 <BR>- CÁC PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH FED KHIẾN CHỨNG KHOÁN MỸ MẤT 1.500 TỶ USD <BR>- SSC: CÁC HÀNH VI VI PHẠM TRÊN THỊ TRƯỜNG NGÀY CÀNG TINH VI, PHỨC TẠP <BR>- THẾ ĐỘC QUYỀN CỦA USD CÓ ĐANG BỊ LUNG LAY?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?