BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 08/10/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,367

08/10/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 08/10/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 08/10/2018 <BR>- CHÍNH PHỦ YÊU CẦU BỘ CÔNG AN NGĂN CHẶN NẠN TÍN DỤNG “ĐEN” <BR>- NHÀ ĐẦU TƯ SẼ ĐƯỢC LỢI GÌ NẾU LUẬT CHỨNG KHOÁN SỬA ĐỔI ĐƯỢC THÔNG QUA? <BR>- CHỢ TRUYỀN THỐNG SẼ RA SAO KHI XU HƯỚNG MUA SẮM CHUYỂN SANG SIÊU THỊ?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?