BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 10/10/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,286

11/10/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 10/10/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 10/10/2018 <BR>- NHNN BƠM RÒNG HƠN 24.000 TỶ ĐỒNG TUẦN ĐẦU THÁNG 10 <BR>- NỢ THUẾ KHÓ ĐÒI TĂNG MẠNH GẦN 35.000 TỶ ĐỒNG <BR>- BASEL: CÁC QUỐC GIA ĐỐI DIỆN VỚI RỦI RO RỬA TIỀN NGÀY CÀNG LỚN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?