BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 11/10/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,201

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 11/10/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 11/10/2018
- NHNN BAN HÀNH BỘ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐẦU TIÊN VỀ THẺ CHIP NỘI ĐỊA
- CÁC CỬA HÀNG ĂN UỐNG TRONG NƯỚC TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
- THẢM HỌA THIÊN TAI KHIẾN KINH TẾ THẾ GIỚI THIỆT HẠI 2.250 TỶ USD

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?