BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 05/11/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,380

05/11/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 05/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 05/11/2018 <BR>- HIỆP ĐỊNH CPTPP ĐƯỢC DỰ BÁO SẼ MANG LẠI KHOẢNG 1,5% GDP CHO NỀN KINH TẾ <BR>- NIKKEI: PMI VIỆT NAM THÁNG 10 ĐỨNG THỨ HAI ĐÔNG NAM Á <BR>- SỐ TIỀN HUY ĐỘNG CHO CÁC QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM TẠI TRUNG QUỐC GIẢM 70%

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?