BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 07/11/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,507

Ngày đăng: 07/11/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 07/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 07/11/2018
- UBCKNN: NÂNG CAO TÍNH MINH BẠCH CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
- CIEM: NHIỀU DNNN ĐANG NỢ NHIỀU, KHÔNG ĐẢM BẢO AN TOÀN TÀI CHÍNH
- LÃNH ĐẠO CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ THẢO LUẬN VỀ RỦI RO VỚI KINH TẾ TOÀN CẦU

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?