BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 08/11/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,278

08/11/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 08/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 08/11/2018 <BR>- OLLIERS INTERNATIONAL: KINH TẾ VIỆT NAM DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG <BR>- DỰ THẢO LUẬT QUẢN LÝ THUẾ: SẼ TRAO QUYỀN XÓA NỢ CHO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VÀ CÁC CỤC TRƯỞNG <BR>- TRÁI PHIẾU KHO BẠC MỸ“Ế ẨM” NHẤT TRONG VÒNG MỘT THẬP KỶ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?