BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 09/11/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 15,969

12/11/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 09/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 09/11/2018 <BR>- ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NHẤT TRÍ TĂNG THUẾ RƯỢU BIA ĐỂ GIẢM LƯỢNG TIÊU THỤ <BR>- MOODY’S HẠ TRIỂN VỌNG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM  <BR>- AMCHAM LÝ GIẢI HIỆN TƯỢNG CHUYỂN GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP FDI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?