BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 12/11/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,542

13/11/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 12/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 12/11/2018 <BR>- QUỐC HỘI CHÍNH THỨC PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH CPTPP <BR>- QUẢN LÝ NỢ THUẾ CÒN BẤT CẬP SO VỚI THỰC TIỄN XỬ LÝ THUẾ NỢ ĐỌNG <BR>- CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA MỸ NÉ 180 TỶ USD THUẾ/NĂM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?