BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 21/11/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 21,271

21/11/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 21/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 21/11/2018 <BR>- BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG: "KINH TẾ TƯ NHÂN CHIẾM TỶ TRỌNG TRÊN 40% GDP” <BR>- BỘ TÀI CHÍNH: CÒN GẦN 670 DOANH NGHIỆP CHƯA LÊN SÀN SAU CỔ PHẦN HOÁ <BR>- CÁC CÔNG TY DẦU KHÍ THẾ GIỚI MẤT 1.000 TỶ USD GIÁ TRỊ VỐN HOÁ TRONG HƠN 1 THÁNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?