BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 27/11/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 12,116

27/11/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 27/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 27/11/2018 <BR>- CÒN NHIỀU VƯỚNG MẮC TRONG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ, HẢI QUAN <BR>- NGUYÊN NHÂN KHIẾN 60% DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CHƯA TIẾP CẬN ĐƯỢC NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG? <BR>- ILO: TĂNG TRƯỞNG TIỀN LƯƠNG TOÀN CẦU Ở MỨC THẤP NHẤT KỂ TỪ 2008 

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?