BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 31/10/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,376

01/11/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 31/10/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 31/10/2018 <BR>- THẤT THOÁT VỐN NHÀ NƯỚC KHI DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐẤU GIÁ ĐẤT TRƯỚC CỔ PHẦN HOÁ <BR>- TỶ GIÁ ỔN ĐỊNH BẤT CHẤP THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI QUỐC TẾ DẬY SÓNG <BR>- SINGAPORE TRỞ THÀNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HẠNG SANG TĂNG TRƯỞNG MẠNH NHẤT THẾ GIỚI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?