BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 02/11/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,354

04/11/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 02/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 02/11/2018 <BR>- PHÓ THỦ TƯỚNG: THAM GIA CPTPP GIÚP TĂNG 20.000-26.000 VIỆC LÀM MỖI NĂM <BR>- XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SỐ: CHÍNH SÁCH CHƯA THEO KỊP THỰC TIỄN <BR>- LƯỢNG MUA VÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG CAO KỶ LỤC 3 NĂM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?