BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 06/11/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,334

06/11/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 06/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 06/11/2018 <BR>- CÁC NGÂN HÀNG VIỆT CHỦ ĐỘNG ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG NGÂN HÀNG SỐ <BR>- GIỚI ĐẦU TƯ ĐANG THEO SÁT CUỘC BẦU CỬ GIỮA NHIỆM KỲ TỐN KÉM NHẤT LỊCH SỬ NƯỚC MỸ <BR>- CÁC DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN TRUNG QUỐC ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ VỠ NỢ TRÁI PHIẾU HÀNG TRĂM TỶ USD

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?