BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 08/11/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,255

08/11/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 08/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 08/11/2018 <BR>- ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI: CẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP MỘT CÁCH BỀN VỮNG <BR>- THÀNH VIÊN THỊ TRƯỜNG KỲ VỌNG DỰ THẢO LUẬT CHỨNG KHOÁN SỬA ĐỔI ĐÁP ỨNG CÁC THÔNG LỆ QUỐC TẾ <BR>- MỸ: 16 NGÂN HÀNG BỊ KIỆN VÌ THAO TÚNG THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?