BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 12/11/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 16,190

12/11/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 12/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 12/11/2018 <BR>- KHÓ GIẢM LÃI SUẤT NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM <BR>- NHIỀU DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VẪN CHƯA QUAN TÂM TỚI BẢO MẬT THÔNG TIN  <BR>- CÁC NHTW ĐÔNG NAM Á PHÒNG THỦ TRƯỚC ĐỘNG THÁI CỦA FED

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?