BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 15/11/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 14,877

15/11/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 15/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 15/11/2018 <BR>- ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI: PHÂN BỔ VÀ CHI TIÊU NGÂN SÁCH TRONG TỪNG NGÀNH CHƯA GẮN VỚI LỢI THẾ CẠNH TRANH <BR>- CIEM: GẦN 70% ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CẮT GIẢM CHƯA THỰC CHẤT <BR>- MỖI PHÚT, CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG QUỐC MẤT 32 TRIỆU USD GIÁ TRỊ VỐN HOÁ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?