BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 16/11/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 13,423

16/11/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 16/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 18/11/2018 <BR>- ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI: TRÁNH TÌNH TRẠNG LỢI DỤNG XÓA NỢ THUẾ GÂY THẤT THU NGÂN SÁCH <BR>- CÒN TỒN TẠI NHIỀU BẤT CẬP TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHI CỔ PHẦN HOÁ DNNN <BR>- THUỴ SĨ ĐIỀU TRA LOẠT NGÂN HÀNG DO CÁO BUỘC LIÊN KẾT TẨY CHAY CÁC NỀN TẢNG THANH TOÁN DI ĐỘNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?