BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 20/11/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,314

20/11/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 20/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 20/11/2018 <BR>- THANH KHOẢN HỆ THỐNG EO HẸP, NHNN TIẾP TỤC BƠM RÒNG TRONG THÁNG 11 <BR>- HOẠT ĐỘNG IPO TẠI CHÂU Á ĐANG SUY GIẢM <BR>- NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ THẾ GIỚI CHẤN ĐỘNG VÌ CHỦ TỊCH NISSAN BỊ BẮT

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?