BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 21/11/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 14,501

21/11/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 21/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 21/11/2018 <BR>- ĐIỀU GÌ KHIẾN KHỐI NGOẠI LIÊN TIẾP BÁN RÒNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM? <BR>- THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 19 VÀ 35: CẢI THIỆN CHƯA ĐỒNG ĐỀU, CẢI CÁCH NHIỀU LĨNH VỰC CHẬM <BR>- TƯƠNG LAI NÀO CHO LIÊN DANH XE HƠI NISSAN-RENAUL-MITSUBISHI SAU KHI CHỦ TỊCH NISSAN BỊ BẮT?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?