BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 28/11/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,467

28/11/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 28/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 28/11/2018 <BR>- CẦN NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC CHẤT ĐỂ CẮT GIẢM CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP <BR>- BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG: KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN VAY THẤP, NHIỀU NÔNG DÂN PHẢI SỬ DỤNG TÍN DỤNG ĐEN <BR>- ANH: SỐ SỰ CỐ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH TĂNG GẤP ĐÔI NĂM NAY

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?