BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 29/11/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,438

29/11/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 29/11/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 29/11/2018 <BR>- PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH FED KHIẾN CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI KHỞI SẮC <BR>- PHẦN LỚN CÁC DNNVV KHÓ TIẾP CẬN CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU <BR>- IFF: NỢ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH TOÀN CẦU TANG CAO KỶ LỤC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?