BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 03/12/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,392

04/12/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 03/12/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 03/12/2018 <BR>- VỐN HOÁ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHÂU Á TĂNG 315 TỶ USD SAU HỘI NGHỊ G20 <BR>- MỤC TIÊU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CÒN GẶP NHIỀU THÁCH THỨC <BR>- TÂN TỔNG THỐNG MEXICO BÁN HÀNG LOẠT MÁY BAY CỦA CHÍNH PHỦ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?