BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 05/12/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,426

06/12/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 05/12/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 05/12/2018 <BR>- THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: CHÍNH PHỦ SẼ TĂNG TỐC TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH <BR>- WB: CẦN NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA <BR>- MỸ LẦN ĐẦU TIÊN KHỞI TỐ HÌNH SỰ LIÊN QUAN TỚI VỤ “HỒ SƠ PANAMA”

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?