BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 12/12/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,232

13/12/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 12/12/2018

<BR>- BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM NĂM 2018 CÓ NHIỀU ĐIỂM SÁNG <BR>- DOANH NGHIỆP VIỆT ĐỨNG NGOÀI THỊ TRƯỜNG THIẾT BỊ Y TẾ TRỊ GIÁ TỶ USD <BR>- TỔNG THỐNG MỸ TUYÊN BỐ CÓ THỂ CAN THIỆP VÀO VỤ HUAWEI ĐỂ ĐẠT THOẢ THUẬN THƯƠNG MẠI VỚI TRUNG QUỐC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?