BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 13/12/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,378

13/12/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 13/12/2018

- KHỐNG CHẾ CHI PHÍ LÃI VAY LIỆU CÓ GÂY CẢN TRỞ CHO DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC? <BR>- ADB: CẦN SỰ NỖ LỰC CỦA CẢ DOANH NGHIỆP VÀ NGÂN HÀNG ĐỂ KHƠI THÔNG NGUỒN TÍN DỤNG CHO SME <BR>- GIỚI NHÀ GIÀU TRUNG QUỐC CHẠY ĐUA CHUYỂN 1000 TỶ USD TÀI SẢN RA NƯỚC NGOÀI (BAR)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?