BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 14/12/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 13,756

17/12/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 14/12/2018

<BR>- TỔ CHỨC 5 ĐOÀN CÔNG TÁC THU HỒI TÀI SẢN TRONG CÁC VỤ ÁN THAM NHŨNG KINH TẾ <BR>- KINH TẾ VIỆT NAM ĐANG DẦN BỚT PHỤ THUỘC VÀO FDI <BR>- SỐ TIỀN BỊ RÚT KHỎI CÁC QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN MỸ CAO KỶ LỤC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?