BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 17/12/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 12,874

17/12/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 17/12/2018

- USD ÁP SÁT MỨC CAO NHẤT 19 THÁNG<BR>- BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: HÀN QUỐC LIÊN TỤC DẪN ĐẦU FDI VÀO VIỆT NAM 5 NĂM QUA<BR>- ANH: SỐ LƯỢNG NHÀ HÀNG PHẢI ĐÓNG CỬA GIA TĂNG DO NGƯỜI DÂN CẮT GIẢM CHI TIÊU (BAR)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?