BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 03/12/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,319

03/12/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 03/12/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 03/12/2018 <BR>- THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ YÊU CẦU QUYẾT LIỆT XỬ LÝ TÌNH TRẠNG “TÍN DỤNG ĐEN” <BR>- LÀM SAO ĐỂ CÓ THỂ SỚM VÀO NHÓM DẪN ĐẦU ASEAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH? <BR>- THỊ TRƯỜNG NỢ XẤU NHẤT KỂ TỪ NĂM 2008

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?