BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 12/12/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,418

Ngày đăng: 12/12/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 12/12/2018


- TÍN DỤNG “ĐEN” BÙNG PHÁT MẠNH DỊP CUỐI NĂM
- KINH TẾ VIỆT NAM TĂNG TRƯỞNG VỮNG NHƯNG RỦI RO TĂNG LÊN
- CÁC NHÀ BÁN LẺ PHÁP THIỆT HẠI KHOẢNG 1 TỶ EURO DO CÁC VỤ BAO ĐỘNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?