BẢN TIN DÒNG TIỀN TRƯA 4/12/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,362

Ngày đăng: 04/12/2018

BẢN TIN DÒNG TIỀN TRƯA 4/12/2018

ÁP LỰC TĂNG LÃI SUẤT CHO VAY ĐANG GIA TĂNG TẠI NHIỀU NGÂN HÀNG#THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO XỬ LÝ NHIỀU VẤN ĐỀ NÓNG TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 12#EU LÊN KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG VỊ THẾ ĐỒNG EUR SO VỚI USD

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?