BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 06/07/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,505

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 06/07/2018

Những tin tức chính có trong Bản tin Dòng chảy của tiền chiều ngày 06/07/2018 <BR>- BỘ TÀI CHÍNH ĐƯỢC QUYẾT LÃI SUẤT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ QUỐC TẾ <BR>- LÀN SÓNG IPO CHÂU Á Ồ ẠT SINH TỶ PHÚ <BR>- CÁC NGÂN HÀNG ĐẨY NHANH VIỆC THOÁI VỐN TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?