BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 30/07/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,348

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 30/07/2018

Những tin tức chính có trong Bản tin Dòng chảy của tiền chiều ngày 30/07/2018
- CỔ PHIẾU CỦA HÀNG LOẠT CÔNG TY DƯỢC TRUNG QUỐC LAO DỐC VÌ BÊ BỐI VACCINE
- CÁC BỘ, NGÀNH CHÍNH THỨC KIỂM TRA TOÀN BỘ CÔNG TY CP CON CƯNG
- MỘT CUỘC CHIẾN TIỀN TỆ LIỆU CÓ NGUY CƠ XẢY RA?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?