BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 11/07/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,724

11/07/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 11/07/2018

Những tin tức chính có trong Bản tin Dòng chảy của tiền trưa ngày 11/07/2018 <BR>- GIÁ VÀNG THẾ GIỚI GIẢM MẠNH, NGUY CƠ CHẠM ĐÁY MỚI 7 THÁNG <BR>- BẤT CẬP TRONG VIỆC BÀN GIAO QUỸ BẢO TRÌ NHÀ CHUNG CƯ <BR>- MỸ CÔNG BỐ DANH SÁCH HÀNG HÓA TRUNG QUỐC TRỊ GIÁ 200 TỶ USD BỊ ÁP THUẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?