BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 30/07/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,390

30/07/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 30/07/2018

Những tin tức chính có trong Bản tin Dòng chảy của tiền trưa ngày 30/07/2018 <BR>- KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC TỐ CÁO HỆ THỐNG SIÊU THỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG <BR>- TRUNG BÌNH MỖI NGÀY CÓ HƠN 285 DOANH NGHIỆP TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG <BR>- KINH TẾ MỸ TĂNG TRƯỞNG MẠNH NHẤT 4 NĂM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?