BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 01/08/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,427

01/08/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 01/08/2018

Những tin tức chính có trong Bản tin Dòng chảy của tiền trưa ngày 01/08/2018 <BR>- BỘ TÀI CHÍNH XÁC NHẬN ĐÃ BỎ ĐỀ XUẤT TRAO QUYỀN ĐIỀU TRA CHO CƠ QUAN THUẾ <BR>- XUẤT HIỆNNGÂN HÀNG ĐẦU TIÊN BÁO LỖ TRONG QUÝ 2/2018 <BR>- CÁC NHÀ MÁY TẠI CHÂU Á HOẠT ĐỘNG TRÌ TRỆ DO TÁC ĐỘNG CỦA CĂNG THẲNG THƯƠNG MẠI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?