BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 03/08/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,496

03/08/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 03/08/2018

Những tin tức chính có trong Bản tin Dòng chảy của tiền chiều ngày 03/08/2018 <BR>- GIÁ USD TẠI CÁC NGÂN HÀNG TĂNG KỊCH TRẦN LÊN 23.356 ĐỒNG <BR>- ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ CÓ CHUỖI GIẢM GIÁ DÀI NHẤT KẺ TỪ 1994

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?