BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 06/08/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,378

06/08/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 06/08/2018

Những tin tức chính có trong Bản tin Dòng chảy của tiền chiều ngày 06/08/2018 <BR> - NHÀ SẢN XUẤT CHIP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI THIỆT HẠI HƠN 250 TRIỆU USD VÌ VIRUS MÁY TÍNH  <BR> - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỀ XUẤT “NỚI LỎNG” HÀNG LOẠT ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI <BR> - GIÁ DẦU THẾ GIỚI TĂNG CAO PHIÊN ĐẦU TUẦN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?