BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 07/08/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,776

Ngày đăng: 07/08/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 07/08/2018

Những tin tức chính có trong Bản tin Dòng chảy của tiền chiều ngày 07/08/2018
- HÀNG LOẠT THẺ QUỐC TẾ VISA MẤT TIỀN
- NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC HÚT RÒNG 60.000 TỶ ĐỒNG
- ĐỒNG BẢNG ANH XUỐNG MỨC THẤP NHẤT TRONG 11 THÁNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?