BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 07/08/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,572

07/08/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 07/08/2018

Những tin tức chính có trong Bản tin Dòng chảy của tiền chiều ngày 07/08/2018 <br>- HÀNG LOẠT THẺ QUỐC TẾ VISA MẤT TIỀN <br>- NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC HÚT RÒNG 60.000 TỶ ĐỒNG <br>- ĐỒNG BẢNG ANH XUỐNG MỨC THẤP NHẤT TRONG 11 THÁNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?