BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 09/08/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,546

Ngày đăng: 09/08/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 09/08/2018

Những tin tức chính có trong Bản tin Dòng chảy của tiền chiều ngày 09/08/2018 - MÔ HÌNH ĐẦU TƯ TIỀN ẢO ASAMA MINING CÓ NGUY CƠ SẮP SỤP ĐỔ GIỐNG SKY MINING - BỘ KH&ĐT: GDP CỦA VIỆT NAM CÓ THỂ GIẢM 6.000 TỶ ĐỒNG MỖI NĂM DO ẢNH HƯỞNG CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI - GIẢI PHÁP GỠ KHÓ CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG VIỆC XỬ LÝ VĂN BẢN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?