BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 06/08/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,437

06/08/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 06/08/2018

Những tin tức chính có trong Bản tin Dòng chảy của tiền trưa ngày 06/08/2018 <BR>- MORGAN STANLEY: LÀN SÓNG BÁN THÁO MẠNH NHẤT KỂ TỪ THÁNG 2 ĐANG TỚI <BR>- THÉP VIỆT NAM CÓ NGUY CƠ BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ CHÍNH THỨC TẠI EU <BR>- TRUNG QUỐC: CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN  ĐỐI DIỆN LÀN SÓNG ĐÓNG CỬA

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?