BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 08/08/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,601

08/08/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 08/08/2018

Những tin tức chính có trong Bản tin Dòng chảy của tiền trưa ngày 08/08/2018 <br>- THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TĂNG TRƯỞNG NÓNG VÀ BÀI TOÁN QUẢN LÝ ĐI KÈM <br>- MỸ SẼ ÁP THUẾ 16 TỶ USD LÊN HÀNG HÓA TRUNG QUỐC TỪ 23/8/2018 <br>- CỰU TỔNG THỐNG MALAYSIA NAJIB RAZAK BỊ CAO BUỘC 3 TỘI DANH LIÊN QUAN ĐẾN RỬA TIỀN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?