BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 13/08/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,487

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 13/08/2018

Những tin tức chính có trong Bản tin Dòng chảy của tiền trưa ngày 13/08/2018 <br>- SẼ GIẢM TỶ LỆ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TỐI THIỂU TẠI CÁC NGÂN HÀNG QUỐC DOANH XUỐNG 51% <br>- GIÁ TRỊ CÁC THƯƠNG VỤ M&amp;A BỊ HUỶ TRONG NĂM NAY LÊN TỚI 540 TỶ USD <br>- NGA LÊN KẾ HOẠCH BÁN THÊM NHIỀU TÀI SẢN BẰNG USD ĐỂ ĐỐI PHÓ LỆNH CẤM VẬN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?