BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 17/08/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,501

Ngày đăng: 17/08/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 17/08/2018

Những tin tức chính có trong Bản tin Dòng chảy của tiền trưa ngày 17/08/2018
- GIỚI ĐẦU TƯ RÚT 1,4 TỶ USD RA KHỎI CÁC THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI CHỈ TRONG 1 TUẦN
- NHNN: CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CHO CƠ QUAN THUẾ
- CHO VAY NGANG HÀNG: TIỀM ẨN NHIỀU RỦI RO VÌ CHƯA CÓ HÀNH LANG PHÁP LÝ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?