BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 10/09/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,373

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 10/09/2018

Những tin tức chính có trong Bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 10/09/2018
- THỊ TRƯỜNG TIỀN SỐ CHẠM ĐÁY 10 THÁNG
- VIỆT NAM KÝ THÊM 10 HIỆP ĐỊNH VAY VỐN TRỊ GIÁ 1,13 TỶ USD
- THÂM HỤT VÃNG LAI CỦA ẤN ĐỘ MẠNH NHẤT 10 NĂM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?