BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 17/09/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,583

17/09/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 17/09/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 17/09/2018 <BR>- PBOC BẤT NGỜ BƠM HƠN 38 TỶ USD QUA CÔNG CỤ CHO VAY TRUNG HẠN <BR>- NHÀ SÁNG LẬP ETHEREUM: KHÔNG NÊN BỎ TIỀN VÀO NHỮNG GÌ BẠN KHÔNG HIỂU <BR>- NHIỀU KHẢ NĂNG KHÔNG ĐẠT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG 2018

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?