BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 27/09/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 12,874

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 27/09/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền chiều ngày 27/09/2018 <BR>- ADB: VIỆT NAM CẦN CẢI THIỆN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG ĐỂ THU HÚT FDI <BR>- WEALTH-X: GIỚI SIÊU GIÀU VIỆT NAM TĂNG NHANH NHẤT THẾ GIỚI <BR>- KINH TẾ TƯ NHÂN CHIẾM TỶ TRỌNG NGÀY CÀNG CAO

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?